Historisk Samfund for Sydøstjylland

Præsentation af årets årbog

Reception for årbog 2019

Vi er glade for igen at invitere vore medlemmer til reception i anledning af udgivelsen af årbogen, i år Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2019.

Vi har fra de seneste to år gode erfaringer med at holde receptionen i Egtved Museum, og derfor holder vi igen receptionen i det hyggelige museum.

Også i år vil der være mange gode og indholdsrige artikler i årbogen, der redigeres af kyndige Vigand Rasmussen, Peter Matthesen og Poul Ulrich Jensen.

Vi venter, at mange af forfatterne vil være til stede. Formanden vil kort introducere os for indholdet, og en af forfatterne vil komme med et kort indlæg om sit emne. Foreningen byder på et glas vin.

Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil deltage, og at vi vil få en hyggelig eftermiddag.

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 16.00 på Egtved Museum Aftensang 1, 6040 Egtved

Gratis deltagelse - Tilmelding ikke nødvendig.