Historisk Samfund for Sydøstjylland

Præsentation af årets årbog

Reception for årbog 2018

Historisk Samfund for Sydøstjylland udgav den 25. oktober 2018 en ny årbog: Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2018.

Da vi fra sidste år har særdeles god erfaring med at holde reciptinen i Egtved Museum, holder vi igen receptionen her i det hyggelige museum.

Også i år vil der være mange gode og indholdsrige artikler i årbogen.

Vi venter, at adskillige af bogens forfattere vil være til stede. Formanden vil kort introducere os for indholdet, og en af forfatterne vil komme med et kort indlæg om sit emne.

Foreningen byder på en forfriskning. Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil deltage, og at vi får en hyggelig eftermiddag.

Der vil være adgang til at besøge museet fra kl. 15.

Gratis deltagelse - Tilmelding ikke nødvendig.