Historisk Samfund for Sydøstjylland

Præsentation af årets årbog

Reception for årbog 2017

Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 16 på Egtved Museum (Aftensang 1, 6040 Egtved) i anledning af udgivelsen af årbogen, Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2017.

Receptionen holdes i år i det smukke og hyggelige Egtved Museum. Også i år vil der være mange gode og indholdsrige artikler i årbogen.

Vi venter, at mange af bogens forfattere vil være til stede. Formanden vil kort introducere os for indholdet.

Foreningen byder på en forfriskning. Vi håber at få lejlighed til at møde rigtig mange af foreningens medlemmer og få en hyggelig eftermiddag. Gratis deltagelse.

Tilmelding ikke nødvendig.

Museet er i dagens anledning åbent kl. 15-16 for deltagerne i receptionen.