Historisk Samfund for Sydøstjylland

Præsentation af årets årbog

Reception for årbog 2009

Årbog 2009 Onsdag den 28. oktober kunne redaktionsudvalget præsentere den nye årbog 2009 for henved 40 fremmødte medlemmer og repræsentanter for forfattere og presse på det altid gæstfrie Vejle Kunstmuseum.

Som følge af foreningens navneskifte havde årbogen ikke blot fået et nyt navn, Lokalhistorie fra Sydøstjylland, men også et nyt og spændende format. Leif Baun fortalte om overvejelserne bag navn og format og om de mange de mange fine bidrag til årets årbog.

Som sædvanlig var der lejlighed til at møde to af forfatterne: John Juhler Hansen, Vejle, der fortalte om bygningen af den første Lillebæltsbro, der næste år fylder 75. Leif Baun supplerede med en orientering om de nye store planer for fredeliggørelsen, dvs. trafiksaneringen, omkring Jelling by, højene og kirken.

Et hyggeligt arrangement, som vi glæder os til at kunne gentage næste år.

Lokal Historie 2009 for Sydøstjylland
John Juhler

John Juhler

Leif Baun

Leif Baun