Historisk Samfund for Sydøstjylland

Kulturmiljøer

Hvad er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling (Skov og naturstyrelsen 1998). Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien, såvel i byen som i det åbne land. Denne dynamiske proces betyder i mange tilfælde at værdifulde kulturhistoriske spor udviskes eller ødelægges. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på omgivelsernes historiske kildeværdi og kulturhistoriske fortælleværdi, for at beskytte og værne om deres værdier og dermed den historiske dybde og kontinuitet.

Dette ønske om et godt miljø er et helt centralt politisk budskab, hvor målet må være at forene bevaring af kulturmiljøer og en fortsat udvikling. Nyt og gammelt skal kunne fungere sammen i den fysiske planlægning og administration. Dertil kræves en viden om kulturmiljøer, deres forudsætninger og historiske baggrund. Landskab og kulturmiljøer fortæller om vores fælles historie og er den bedste indgang til at forstå vores identitet som individer og som borgere. Men kulturmiljøer skal plejes og plejen spænder fra antikvarisk bevaring til administration med indsigt.

Hjælp os med at passe på kulturmiljøerne!

Historisk Samfund for Sydøstjylland ønsker at bidrage til at der tages hånd om kulturmiljøerne fordi

  • Vedtægterne giver os en forpligtelse til at medvirke til fredning af historiske minder i amtet.
  • Vi har i kraft af at vi har medlemmer i alle kommuner og både i by og på land en god mulighed for at håndtere tværkommunale projekter
  • Vi har stadig i kraft af medlemmerne en mulighed for udefra og uhildet af lokale interesser at påvirke den enkelte kommunes dispositioner

Hvis du bliver opmærksom på at der er mangler eller unøjagtigheder i rapporten vil vi foreslå at du henvender dig til en af medlemmerne af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sydøstjylland eller til dit lokale museum. Det samme gælder hvis du finder at et eller flere af de i rapporten omtalte kulturmiljøer er truede af nye lokalplaner, byggerier eller lignende.

Oversigt over kulturmiljøer i Sydøstjylland

Fra det nu nedlagte Kulturmiljøråd i Vejle Amt foreligger der et fint udgangspunkt i form af rapporten Kulturmiljøer i Vejle Amt 2005. Sammen med kommuneatlas for Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens kommuner udgør det et solidt grundlag for dette arbejde.

Se rapporten om Kulturmiljøer i Vejle Amt her.