Historisk Samfund for Sydøstjylland

Reception for Årbog 2018

OPDATERET 9/10: Receptionen den 11. oktober 2018 i Egtved Museum aflyses, da bogtrykkeriet har meddelt, at hele oplaget af årbogen 2018 er ødelagt på grund af en teknisk fejl hos bogbinderen. Vi holder i stedet reception for årbogen Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2018 torsdag den 25. oktober 2018 kl. 16.00 på Egtved Museum, Aftensang 1, 6040 Egtved.

Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 16 på Egtved Museum (Aftensang 1, 6040 Egtved) i anledning af udgivelsen af årbogen, Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2018.

Se mere under Præsentation af årets årbog

Tid og sted

  • Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 16:00
  • Egtved Museum, Aftensang 1, 6040 Egtved