Historisk Samfund for Sydøstjylland

Lokalhistorisk Inspirationsdag 2019

Emner:


  • Bevaring og restaurering af genstande: Museumsinspektør Jannie Uhre Ejstrud, Vejlemuseerne, fortæller først om, hvilke genstande og effekter det er værd at gemme på. Derefter taler konservator Michel Højlund Rasmussen, Center for bevaring af kulturarv, om konservering og opbevaring af bevaringsværdige genstande og materialer. Han vil også komme lidt ind på brugen af registreringssystemet Arkibas.
  • Samarbejde mellem skoler og lokalhistoriske arkiver og museer: KOM UD OG LÆR! I Hedensted Kommune bruges lokalhistorien aktivt i undervisningen. Glud Museums kultur- og naturvejleder giver skolerne en hjælpende hånd, så elever og lærere kommer ud og udnytter de mange muligheder, der findes lige uden for skoleporten. Lokalhistorie er også Danmarkshistorie, landbrugshistorie, teknikhistorie, religionshistorie, sproghistorie og meget, meget mere – så det lokale kan omsættes til alle fag og klassetrin.

    Lokalarkiverne bakker op og hjælper med historier, billede og lokale kontakter. De lokale – landmanden, tømreren, husmandskonen, brugsuddeleren, entreprenøren – fortæller gerne om livet, faget og historien i landsbyen og omegn. Eleverne nyder at komme ud, og de får nye vinkler på liv og læring ved mødet med historien om deres sted.

    Glud Museum fik ideen med Kend din landsby, der så også blev til KOM UD OG LÆR!, der passer ind i skolernes målsætning om ”den åbne skole” med udeskole og kontakt til lokalsamfundet. Kultur- og naturvejleder Jens Kjær, Glud Museum, fortæller om ideerne og erfaringerne fra samarbejdet mellem lokalarkiver, skoler og museer.


Deltagelse er gratis. Foreningen giver kaffe med brød morgen og eftermiddag.

Tilmelding senest onsdag den 13. februar 2019 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller e-mail hssovejle@gmail.com

Tid og sted

  • Mandag d. 18. februar 2019 kl. 09:30 - 15:30
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved