Historisk Samfund for Sydøstjylland

Aflyst Højbo - En gravhøj fra ældre bronzealder

Museumsinspektør Bjørnar Måge fra Vejle Museum fortæller om udgravningerne ved Højbo, hvor der i årene 2006-2007 blev afdækket en indtil da ukendt bronzealderhøj fra ældre bronzealder ca. 1500 f. Kr. I tilknytning til denne udgravedes 10 urnegrave som strakte sig tidsmæssig over en over tusindårig periode fra omkring 1200 f. Kr. til omkring år 0, ligesom arkæologerne undersøgte en bebyggelse som strakte sig nogenlunde over samme tidsperiode som urnegraverne, altså fra sidste del af bronzealder til kort efter år 0. I foredraget vil også nævnes enkelte af de resultater der fremkom i forbindelse med udgravningerne forud for anlæggelsen af golfbanen i Brejning.

Gratis entre. Kaffe med brød koster 20 kr.
Tilmelding til Børkop Centerbibliotek på 76435500 eller til Historisk Samfund for Sydøstjylland, på hjemmesiden www.hsso.dk senest den 3. marts 2011.

Tid og sted

  • Mandag d. 7. marts 2011 kl. 19:00
  • Børkop Centerbibliotek, Ågade 6, 7080 Børkop