Historisk Samfund for Sydøstjylland

Vibeke Kaiser-Hansen: "Den reformerte menighed i Fredericia"

I 2013 modtog Museerne i Fredericia støtte fra Kulturstyrelsen til at gennemføre et mindre forskningsprojekt om byens reformerte menighed. Menigheden opstod i 1720, da en gruppe reformerte fra Brandenburg af kongen blev inviteret til at slå sig ned i Fredericia og etablere tobaksdyrkning.

Projektet har fokus på menighedens integrationsmæssige forhold i perioden 1720 – 1855, og har bidraget med ny viden om dette emne. Ved foredraget vil projektets resultater blive præsenteret.

Aftenens foredragsholder Vibeke Kaiser-Hansen er cand. mag i historie og teoretisk antropologi. Hun har siden 2012 været ansat som museumsinspektør på Museerne i Fredericia, hvor hun blandt andet har arbejdet med projektet om byens reformerte menighed.

Arrangør er Historisk Samfund for Sydøstjylland og Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn.

Gratis adgang.

Kommentarer

Tid og sted

  • Tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 19:00
  • Reformert Skole, Dronningensgade 87, 7000 Fredericia