Historisk Samfund for Sydøstjylland

Besøg på Søby Brunkulsmuseum

BESØG PÅ SØBY BRUNKULSMUSEUM OG RUNDVISNING I DE OMKRINGLIGGENDE BRUNKULSLEJER

LØRDAG DEN 15. AUGUST 2020
KL. 12.00 - CA. 15.30

Der venter deltagerne en enestående og fantastisk oplevelse, hvor vi efter at have fået beskrevet det store slid - og det hårde liv – med opgravningen af brunkul kører i egne biler med guide rundt i brunkulslejerne. Udvindingen af brunkul var meget vigtig for Danmarks energi– og varmeforsyning under anden verdenskrig og gav (hårdt) arbejde for mange mænd. Efter ophøret af udvindingen er de nedlagte brunkulslejer et meget specielt område med ”bjerge”, kratere og søer som spor af den tidligere aktivitet.

Adressen er: Brunkulsvej 29,Søby, 7400 Herning.


Program:
Kl. 12.00 – ca. kl. 12.40 Spisning i barakken. Vi får en frokostplatte. Pris 100 kr. pr. person
Kl. 12.45 – 13.15 Foredrag af guide i barakken
Kl. 13.15 – ca. 13.50 Rundvisning i Søby Brunkulsmuseum
Kl. 14.00 – ca. 15.00 Køretur i brunkulsområdet i egne biler med guide rundt i området.
Kl. 15.00 – ca. 15.30 En kop blank kaffe
TILMELDING senest fredag den 7. aug. 2020 med oplysning om antal personer til frokost à 100 kr. på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller
mail: hssovejle@gmail.com

Tid og sted

  • Lørdag d. 15. august 2020 kl. 12:00 - 15:00
  • Brunkulsvej 29, Søby, 7400 Herning