Historisk Samfund for Sydøstjylland

Afstemningsaften

Forfatteren Linda Lassen vil med udgangspunkt i sine to historiske romaner "Men sko må jeg ha"
- om vandrelærerinden Henriette Gubi (udg. 2014) og "Jens og Marie – en genforeningsroman" (udg. 2019) komme ind på forskellige aspekter af det arbejde, der blev gjort for at bevare danskheden i Sønderjylland under fremmed herredømmet.

Jens Jessen var 1882 – 1906 redaktør af Flensborg Avis. Han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et konservativt københavnsk miljø, men brændte for den sønderjyske sag.

Mødet holdes i samarbejde med Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus og Folkeuniversitet–Vejle.

Kaffe og brød kr. 80,- kr.

Tilmelding senest tirsdag den 2. februar 2021 til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd. dk, tlf. 4026 5489
Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten

Tid og sted

  • Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 19:00
  • Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten