Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2018

Årsmødet med generalforsamling og foredrag fandt sted den lørdag 26. maj 2018 kl. 13 - 16 på Uldum Mølle, Skolegade 25, 7171 Uldum.

Hent referat, beretning og regnskab fra årsmødet.

Program

Kl. 13.00 til ca. 13.50: Årsmøde

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget ved kassereren.
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 5 bestyrelses­medlemmer. På valg er Benny Andersen, Erik Toftaard, Arne Bendixen, Vigand Rasmussen og Poul Ulrich Jensen, der alle modtager gen­valg.
 5. Valg af revisor.
  • Ingen er på valg i år.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2019.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag der ønskes behandlet, sendes skriftligt senest en uge før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand, 7120 Vejle Ø. Mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk
 8. Eventuelt.
Uldum Mølle

Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord

Foredrag

Kl. 14.30 til 15.15: Foredrag ved Rasmus Kreth om "Glud Museums historie og status i dag."

Kl. 15.20 til 15.40: Mølleren Jacob Hanquist Petersen (BA-historie) orienterer om møllen.

Kl. 15.40: Mølleren vil vise os rundt i møllen. Den oprindelige Uldum Mølle, bygget som en hollandsk vindmølle, brændte i 1894, blev året efter genopbygget og var i brug til 1981. Siden har en gruppe lokale ildsjæle arbejdet med at få restaureret møllen, så den i dag er én af de få hollandske møller, der er i fuld drift.

Deltagelse i kaffebordet er gratis.

Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

TILMELDING: Tilmelding senest fredag den 25. maj 2018 af hensyn til serveringen her på siden eller mail: hssovejle@gmail.com