Historisk Samfund for Sydøstjylland

Årsmøde 2017

Årsmødet med generalforsamling og foredrag fandt sted den lørdag 20. maj 2017 kl. 13 - 16 i Chr. III's Kapel på Koldinghus, Markedanersvej 11, 6000 Kolding.

Hent referat og beretning fra årsmødet.

Program

Kl. 13.00 til ca. 13.50: Årsmøde

Dagsorden:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget ved kassereren.
 4. Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges 6 bestyrelses­medlemmer. På valg er John Juhler Hansen, Hanne Hybschmann Thellesen, Peter Matthesen og Merete Bøge Petersen, der alle modtager gen­valg. Erik Voss ønsker at udtræde..
 5. Valg af revisor.
  • Regnar Staugaard er på valg og modtager genvalg.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent for 2018.
 7. Indkomne forslag.
  • Forslag der ønsket behandlet, sendes skriftligt senest en uge før årsmødet til formanden Erik Toftgaard, Strandvejen 92A, Bredballestrand, 7120 Vejle Ø. Mail: eriktoftgaard@mail.tele.dk
 8. Eventuelt.

Kl. ca. 14.00 til 14.30 kaffebord

Foredrag

Kl. 14.30 til 15.30: Foredrag ved Thomas C. Thulstrup, direktør for Koldinghus med emnet "Hvorledes drives Koldinghus i dag."

Koldinghus - Jyllands sidste kongeborg - har gennem sin mere end 700 års eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie. Christian 3. (1536-59) og Christian 4. (1588-1648) om- og udbyggede Koldinghus til et civilt slot. Efter katastrofebranden i 1808 har slottet været en malerisk ruin. Den gennemførte restaurering under ledelse af arkitekterne Inger og johannes Exner bevarer ruinen som et stærkt virkende historisk monument.

Thomas C. Thulstrup, der er kunsthistoriker og økonom, er siden 1. december 2013 direktør for Museet på Koldinghus. Han har bl.a. skrevet bøgerne "Georg Jensen, Sølv og Design" og "Raadvad i 250 år."" Han videreudvikler museets profil som Danmarks Sølvmuseum og har forestået den nye udstilling "Himmelsten." H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst.

Deltagelse i kaffebordet er gratis for foreningens medlemmer.

Vi vil gerne bede om tilmelding af hensyn til kaffen.

TILMELDING: Tilmelding gerne senest torsdag den 17. maj 2017 af hensyn til serveringen her på siden eller mail: hssovejle@gmail.com

Anette Borchorst